HSE Lead in Management of Change

Het beoordelen van alle changes op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.
Vervolgens de gesignaleerde knelpunten onderverdelen binnen een team van specialisten.
Het bijsturen tijdens de diverse fasen van een project. Onderwerpen als brandveiligheid, blootstelling, explosieveiligheid en machineveiligheid maar ook het voldoen aan de milieuvergunning.